Kennisplatform

Op deze website vindt u alle informatie over het schuldenakkoord.

Buitengerechtelijk akkoord

Het buitengerechtelijk schuldenakkoord is een overeenkomst waar de rechter geen bemoeienis mee heeft.

Gerechtelijk akkoord

Het gerechtelijk schuldenakkoord wordt aangeboden als de schuldenaar al failliet is, als surseance van betaling is verleend of als de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is.

Wetsvoorstel WHOA

Het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) voorziet in een geheel nieuwe regeling die meer overlevingskansen moet creëren voor de onderneming.

Laat u begeleiden!

De advocaten van immix weten alles over het schuldenakkoord.

Laatste berichten

dooradmin aug 30, 2017

Wat is een gerechtelijk schuldenakkoord?

Een gerechtelijk akkoord betreft een akkoord in faillissement, surseance van betaling en wettelijke schuldsanering natuurlijk persoon (wsnp). Dit

dooradmin aug 30, 2017

Tips voor de inhoud van een buitengerechtelijk schuldenakkoord

De inhoud en vorm van het akkoord zijn niet voorgeschreven. De schuldenaar die een akkoord aanbiedt is vrij in de formulering van het aanbod.

dooradmin aug 30, 2017

Kan je als schuldeiser worden gedwongen om mee te werken aan een buitengerechtelijk schuldenakkoord?

In ons rechtssysteem geldt het uitgangspunt dat niemand tegen zijn wil aan een overeenkomst kan worden gebonden. Het staat de schuldeiser in begi

dooradmin aug 30, 2017

Wat is een schuldenakkoord?

Een schuldenakkoord (of buitengerechtelijk akkoord) is een overeenkomst tussen schuldeiser(s) en schuldenaar waarmee een problematische schuldens