Achtergrond van de WHOA

Achtergrond van de WHOA

Omdat de schuldeisers van een onderneming in de regel niet verplicht zijn om een buitengerechtelijk aanbod voor een schuldenakkoord te accpeteren, kan dit tot gevolg hebben dat een enkele schuldeiser het akkoord frustreert. Dit geldt met name wanneer onderdeel van de regeling is dat alle schuldeisers gelijk behandeld worden. In de praktijk zijn er dan nog maar twee keuzes: of de weigerachtige schuldeiser tegemoet komen (ten koste van de andere schuldeisers), of het faillissement.

De wetgever wil aan deze situatie een einde maken. Ook de Europese Commissie heeft dit probleem elders in Europa gesignaleerd, zodat ook “vanuit Eropa” wordt aangedrongen op regelgeving.

De EU-herstructureringsrichtlijn dringt bij de EU-landen erop aan om regelgeving te ontwikkelen voor een buitengerechtelijk akkoord voor ondernemingen.

Programma Herijking Faillissementsrecht

De WHOA maakt onderdeel uit van het wetgevingsprogramma “Herijking Faillissementsrecht”, dat bestaat uit drie “pijlers”: de bestrijding van faillissementsfraude, het vergroten van reorganisatiemogelijkheden voor ondernemingen en de modernisering van de faillissementsafwikkeling/procedures.

Internetconsultatie

In 2014 is het wetsvoorstel al eens voorgelegd aan het publiek bij een internetconsultatie. Toen heette het wetsvoorstel nog Wet Continuïteit Ondernemingen II (WCO II). Dit heeft geleid tot enige aanpassingen en een nieuwe consultatie. De website voor de internetconsultatie is hier te vinden. Deze internetconsultatie sluit op 1 december 2017. Te verwachten valt dat de meeste reacties aan het einde van de periode zullen worden ingediend.

Rate this post

Over de auteur

Raimond Dufour administrator