Kan een akkoord ook aan één schuldeiser worden aangeboden?

Kan een akkoord ook aan één schuldeiser worden aangeboden?

Ja, dat is in beginsel mogelijk. Rechters zijn terughoudend bij de beoordeling van een akkoord aan één schuldeiser, maar in een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden is overwogen dat ook een gedwongen schuldregeling kan worden opgelegd wanneer de schuldenaar slechts één crediteur heeft en deze enige crediteur weigert in te stemmen met de voorgestelde schuldregeling. Het ging hier overigens over een verzoek ex artikel 287a van de Faillissementswet (natuurlijk persoon).

Uitgangspunt is overigens nog steeds dat het iedere schuldeiser in beginsel vrij staat om te verlangen dat 100% van zijn vordering, vermeerderd met rente, wordt voldaan. Als de aangeboden regeling voorziet in een lagere uitkering dan de volledige vordering, staat het belang van de schuldeiser bij weigering vast. Maar ook dan blijft de vraag staan of de schuldeiser in redelijkheid tot de weigering kan komen.

 

Rate this post

Over de auteur

Raimond Dufour administrator