Kan een schuldeiser een aangenomen akkoord alsnog ongedaan maken?

Kan een schuldeiser een aangenomen akkoord alsnog ongedaan maken?

Ja dat kan.  Ook als het akkoord tijdens de verificatievergadering is aangenomen, kan de schuldeisers het akkoord ongedaan maken door de homologatie te bestrijden.

De schuldeiser die geen akkoord wenst kan via de rechter-commissaris bij voldoende voorstemmen proberen om het akkoord nog tegen te werken. Hij kan dus naast het tegenstemmen ook nog de rechter-commissaris aangeven dat hij de weigering van homologatie van het akkoord wenselijk acht, opdat het akkoord niet verbindend wordt (artikelen 151 en 152 Faillissementswet). De schuldeiser dient de bezwaren schriftelijk in te dienen bij de rechtbank en uit te leggen waarom hij de homologatie bestrijdt. Deze bezwaren worden tijdens de homologatie zitting behandeld waarop vervolgens de rechtbank al dan niet de homologatie weigert.

Maar andersom geldt het ook. Indien er toch onvoldoende stemmen zijn en het akkoord wordt verworpen, dan kan de rechter-commissaris onder bepaalde omstandigheden alsnog het akkoord aannemen (artikel 146 Faillissementswet).

 

Over de auteur

Laurien Martens editor

Geef een reactie