Kan je als schuldeiser een buitengerechtelijk schuldenakkoord weigeren?

Kan je als schuldeiser een buitengerechtelijk schuldenakkoord weigeren?

Wanneer uw schuldenaar een akkoord aanbiedt, en u bent het niet eens met het voorstel, dan kunt u weigeren om met het akkoord in te stemmen. Hier geldt contractsvrijheid. U bent in dat geval niet gebonden aan het akkoord en u behoudt uw vordering volledig. In bijzondere omstandigheden kan het weigeren om in te stemmen met een akkoord echter in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, onrechtmatig dan wel gekwalificeerd worden als misbruik van bevoegdheid.

In principe mag de schuldeiser weigeren

Voor u heeft het weigeren in te stemmen of niet reageren op een akkoord in beginsel geen gevolgen en u bent niet gebonden aan het akkoord. Er wordt niet heel makkelijk aangenomen dat wanneer een schuldeiser niet reageert, ondanks herhaaldelijke verzoeken, dat deze schuldeiser stilzwijgend heeft ingestemd met het akkoord. Het idee hierachter is dat er in Nederland sprake is van contractsvrijheid en dat dit recht wordt erkend. Deze contractsvrijheid kan echter worden beperkt in de wet, rechtspraak en ongeschreven recht.

Uitzonderingen

In enkele gevallen heeft de rechter geoordeeld dat een schuldeiser toch verplicht is om een aanbod te accepteren. Het ging hier om hele specifieke gevallen. In de praktijk is het aanbod van een buitengerechtelijk schuldenakkoord in het overgrote deel van de gevallen echter niet afdwingbaar en dat wordt dan ook ervaren als een grote tekortkoming. Het wetsvoorstel Wet Continuering Ondernemingen II beoogt hieraan een einde te maken en het buitengerechtelijk akkoord toch beter afdwingbaar te maken.

 

Rate this post

Over de auteur

Raimond Dufour administrator