Kan je als schuldeiser worden gedwongen om mee te werken aan een buitengerechtelijk schuldenakkoord?

Kan je als schuldeiser worden gedwongen om mee te werken aan een buitengerechtelijk schuldenakkoord?

In ons rechtssysteem geldt het uitgangspunt dat niemand tegen zijn wil aan een overeenkomst kan worden gebonden. Het staat de schuldeiser in beginsel dan ook vrij om wel of niet akkoord te gaan met een schuldenakkoord. Wel kan de schuldenaar druk uitoefenen op de schuldeisers om in te stemmen met het schuldenakkoord door te stellen dat er anders een faillissement, surseance of schuldsanering zal worden aangevraagd. In dat geval zullen de schuldeisers waarschijnlijk minder of niets terug zien van hun vorderingen. Bovendien kan de schuldenaar in deze regelingen alsnog een dwangakkoord aanbieden waarbij het niet nodig is dat alle schuldeisers instemmen met het akkoord.

Bovenstaande wil niet zeggen dat je in bepaalde gevallen niet kan worden gedwongen om mee te werken aan een buitengerechtelijk schuldenakkoord. Zo kan een schuldeiser onder zeer bijzondere omstandigheden worden verplicht om in te stemmen met een schuldenakkoord, omdat een weigering tot medewerking wordt gezien als misbruik van bevoegdheid. De rechter zal in dat geval een belangenafweging maken tussen de schuldenaar en de schuldeiser die weigert in te stemmen en oordelen of er sprake is van misbruik van bevoegdheid. Dit wordt echter niet snel aangenomen.

Rate this post

Over de auteur

Raimond Dufour administrator