Wat is de positie van boedelschuldeisers en preferente schuldeisers?

Wat is de positie van boedelschuldeisers en preferente schuldeisers?

Het schuldenakkoord wordt aangeboden aan de gezamenlijke schuldeisers. Met gezamenlijke schuldeisers wordt bedoeld preferente en concurrente schuldeisers. De boedelschuldeisers vallen hier niet onder.

Boedelschuldeisers dienen volledig te worden voldaan. Preferente schuldeisers, zoals de Belastingdienst, staan buiten het gerechtelijk schuldenakkoord (art. 163 en 164 Faillissementswet). Deze schulden dienen door de schuldenaar te worden voldaan althans de schuldenaar dient hiervoor zekerheid te stellen. Dit kan door een bedrag ter grootte van deze schulden op de rekening van de curator te storten. Bij gebreke daarvan kan het akkoord niet worden gehomologeerd.

Dit is wezenlijk anders bij een buitengerechtelijk schuldenakkoord. Hierbij dienen de preferente schuldeisers wel in te stemmen met het voorstel. De preferente schuldeisers zullen vaak pas bereid zijn om hun medewerking te verlenen wanneer zij een dubbel percentage ten opzichte van de concurrente schuldeisers ontvangen. Zo zal de Belastingdienst ook pas bereid zijn om in te stemmen met het voorgestelde akkoord wanneer daarmee een hogere uitkering val te verwachten dan wanneer de Belastingdienst via haar eigen invorderingsmaatregelen kan ontvangen. De Belastingdienst hanteert beleidsregels over het meewerken aan een (buiten)gerechtelijk schuldenakkoord.

Rate this post

Over de auteur

Raimond Dufour administrator