Moet een buitengerechtelijk schuldenakkoord aan alle schuldeisers worden aangeboden?

Moet een buitengerechtelijk schuldenakkoord aan alle schuldeisers worden aangeboden?

Een buitengerechtelijk  schuldenakkoord kan ook aan een beperkte kring van schuldeisers worden aangeboden.

Een schuldenakkoord is in de meeste gevallen een overeenkomst tussen de schuldenaar en (individuele) schuldeisers. Partijen hebben contractsvrijheid en mogen dus afspreken wat zij willen. Het is aan de schuldeiser om te bedingen dat andere schuldeisers niet worden bevoordeeld. Aan deze inhoudelijke afspraken wordt vaak onvoldoende aandacht besteed. Als achteraf blijkt dat sommige crediteuren een voorkeursbehandeling hebben gekregen, dan kan dat tot conflicten leiden. Het is zowel de verantwoordelijkheid van de schuldeiser als van de schuldenaar om afspraken hierover zorgvuldig vast te leggen. Van belang is wat de schuldenaar aan informatie heeft verstrekt en welke toezeggingen hij heeft gedaan, maar niet minder relevant is wat de schuldeiser heeft bedongen.

Rate this post

Over de auteur

Raimond Dufour administrator