Wat moet gebeuren als een buitengerechtelijk schuldenakkoord niet wordt geaccepteerd?

Wat moet gebeuren als een buitengerechtelijk schuldenakkoord niet wordt geaccepteerd?

Een schuldenaar kan de rechter verzoeken een of meer schuldeisers die weigeren mee te werken aan een buitengerechtelijke regeling te bevelen in te stemmen met die regeling. Maar het gaat hier dan om uitzonderlijke omstandigheden. Veelal zal een dergelijk verzoek aan de rechter worden gedaan in de vorm van een kort geding.

Rate this post

Over de auteur

Raimond Dufour administrator