Moet de schuldenaar aan haar schuldeisers hetzelfde voorstel aanbieden?

Moet de schuldenaar aan haar schuldeisers hetzelfde voorstel aanbieden?

De wet neemt als uitgangspunt dat alle schuldeisers gelijkelijk worden behandeld bij de uitdeling in een faillissement. Maar voor sommige schuldeisers en soorten schulden heeft de wetgever een uitzondering gemaakt: sommige vorderingen worden aangemerkt als preferente vorderingen. Omdat de inhoud van het gerechtelijk akkoord echter vrij is, staat het de schuldenaar vrij om aan schuldeisers verschillende voorstellen aan te bieden. Uiteraard bestaat dan wel de kans dat een schuldenaar weigert in te stemmen met het akkoord of dat de rechter het akkoord niet zal homologeren.

De Belastingdienst is meestal een belangrijke preferente schuldeiser. Voor de Belastingdienst gelden beleidsregels over het accepteren van een (buiten)gerechtelijk akkoord. Hoewel een gerechtelijk akkoord niet ziet op preferente schuldeisers, wordt in de praktijk vaak wel een beroep gedaan op de Belastingdienst om mee te gaan met het aangeboden schuldenakkoord (waarbij dan uiteraard wel de beleidsregels in acht worden genomen).

 

 

Over de auteur

Laurien Martens editor

Geef een reactie