Tag archief afkoelingsperiode

ECLI:NL:RBROT:2021:1887: Afwijzing afkoelingsperiode

In de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 8 maart 2021 heeft de rechtbank het verzoek om een afkoelingsperiode afgewezen.

Het ging hier om een liquidatieakkoord, de activiteiten van de onderneming waren reeds gestaakt. De rechtbank stelt vast dat ook in geval van een liquidatieakkoord een afkoelingsperiode kan worden afgekondigd. Voor een WHOA-akkoord is dan wel vereist dat er een “duidelijke plus” moet zijn voor de schuldeisers ten opzichte van het faillissementsscenario. Die zag de rechtbank in dit geval niet. Ook speelde een rol dat er mogelijk fraude was gepleegd, waardoor een oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek van een curator mogelijk meer actief zou kunnen realiseren.

Ook bij een verzoek om een afkoelingsperiode moet de rechter onderzoeken of een afkoelingsperiode recht doet aan de belangen van de schuldeisers en bevorderend is voor het tot stand brengen van een WHOA-akkoord.

Afkoelingsperiode

Artikel 375 lid 2 in het wetsvoorstel geeft de mogelijkheid om aan de rechter een afkoelingsperiode te verzoeken. Voorwaarde is (uiteraard) dat aan de schuldeisers een akkoord is aangeboden.

Tijdens deze afkoelingsperiode kunnen schuldeisers niet overgaan tot het opeisen van zaken of rechten om daar verhaal op te nemen voor de voldoening van hun vordering. Ook kunnen derden hun zaken niet opeisen bij de schuldenaar. De rechtbank kan (in uitzonderlijke situaties) overigens uitzonderingen toelaten op de afkoelingsperiode. Vanzelfsprekend worden de rechten van de schuldeiser of eigenaar verder niet aangetast: het betreft alleen een tijdelijke maatregel.

De afkoelingsperiode biedt de schuldenaar de gelegenheid om een akkoord tot stand te brengen, zonder dat dit wordt gefrustreerd door partijen die niet willen meewerken aan dit akkoord en (voor het akkoord uit) hun rechten willen veiligstellen.

De afkoelingsperiode duurt maximaal twee maanden, maar kan met nog eens twee maanden worden verlengd.

De afkoelingsperiode is een parallel van de afkoelingsperiode in faillissement zoals die is neergelegd in artikel 63a van de Faillissementswet.