Tag archief kwijting

Tips voor de inhoud van een buitengerechtelijk schuldenakkoord

De inhoud en vorm van het akkoord zijn niet voorgeschreven. De schuldenaar die een akkoord aanbiedt is vrij in de formulering van het aanbod.

De volgende zaken zijn goed om te regelen in de aanbieding van een akkoord:

 • actueel, onderbouwd en volledig overzicht van de schulden en bezittingen van de schuldenaar;
 • het akkoord omvat het maximaal haalbare;
 • het alternatieve scenario wordt beschreven;
 • het akkoord is liefst opgesteld door een onafhankelijke deskundige;
 • het is aannemelijk dat de schuldeisers beter af zijn in het geval van een akkoord ten opzichte van een faillissementssituatie;
 • gelijke schuldeisers worden gelijk behandeld;
 • het is raadzaam om een maximaal bedrag te noemen dat ter beschikking wordt gesteld aan de schuldeiser(s);
 • voeg een uitdelingslijst toe aan het aanbod, zodat geen onduidelijkheid ontstaat wie welke betalingen ontvangt;
 • de schuldeisers dienen op de hoogte te worden gehouden van relevante ontwikkelingen met betrekking tot hun vorderingen;
 • of boedelafstand wordt gedaan (zie ook artikel 50 van de Faillissementswet);
 • onder welke voorwaarden en wanneer kwijting wordt verleend;
 • of kwijting wordt verleend dan wel dat de vordering wordt omgezet in een natuurlijke verbintenis (de vordering kan niet meer worden opgeëist).

Wat is finale kwijting?

Het verlenen van kwijting door de schuldeiser betekent dat de schuldeiser vanaf het moment van kwijting geen vordering meer heeft op de schuldenaar. Meer lezen