Tag archief liquidatieakkoord

ECLI:NL:RBROT:2021:1887: Afwijzing afkoelingsperiode

In de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 8 maart 2021 heeft de rechtbank het verzoek om een afkoelingsperiode afgewezen.

Het ging hier om een liquidatieakkoord, de activiteiten van de onderneming waren reeds gestaakt. De rechtbank stelt vast dat ook in geval van een liquidatieakkoord een afkoelingsperiode kan worden afgekondigd. Voor een WHOA-akkoord is dan wel vereist dat er een “duidelijke plus” moet zijn voor de schuldeisers ten opzichte van het faillissementsscenario. Die zag de rechtbank in dit geval niet. Ook speelde een rol dat er mogelijk fraude was gepleegd, waardoor een oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek van een curator mogelijk meer actief zou kunnen realiseren.

Ook bij een verzoek om een afkoelingsperiode moet de rechter onderzoeken of een afkoelingsperiode recht doet aan de belangen van de schuldeisers en bevorderend is voor het tot stand brengen van een WHOA-akkoord.

Wat is een liquidatieakkoord?

Het liquidatieakkoord is een bijzondere vorm van een akkoord. Het liquidatieakkoord is niet geregeld in de Faillissementswet, maar er wordt in die wet wel naar verwezen (zie hieronder). Het is een wat technisch onderwerp.  Meer lezen