Tag archief moratorium

Moratorium

De wetgever vindt het noodzakelijk dat een aangeboden akkoord ook daadwerkelijk de gelegenheid krijgt om te worden behandeld. Om die reden is er een moratorium ingesteld, zodat schuldeisers die niet willen meewerken aan het akkoord de procedure niet kunnen frustreren door het faillissement van de schuldenaar aan te vragen.

Artikel 3d van het wetsvoorstel bepaalt dat de behandeling van faillissementsaanvragen gedurende maximaal twee maanden wordt opgeschort als een buitengerechtelijk akkoord is ingediend. De schuldenaar moet hier wel expliciet om verzoeken. Het akkoord hoeft niet het definitieve akkoord te zijn, maar het moet wel voldoende zijn uitgewerkt. Wel kan de rechtbank het moratorium ongedaan maken als het aangeboden akkoord op voorhand al kansloos is of als daar andere redenen voor zijn, bijvoorbeeld omdat er aanwijzingen zijn dat de schuldenaar bezig is met onregelmatige handelingen.

Wordt het akkoord afgewezen, dan wordt de behandeling van de faillissementsaanvrage hervat.

Samenhangend met het moratorium is de bepaling van artikel 372 lid 3 van het wetsontwerp, dat bepaald dat het aanbieden van een akkoord geen grond kan zijn voor wijziging van lopende overeenkomsten.

Afkoelingsperiode

Artikel 375 lid 2 in het wetsvoorstel geeft de mogelijkheid om aan de rechter een afkoelingsperiode te verzoeken. Voorwaarde is (uiteraard) dat aan de schuldeisers een akkoord is aangeboden.

Tijdens deze afkoelingsperiode kunnen schuldeisers niet overgaan tot het opeisen van zaken of rechten om daar verhaal op te nemen voor de voldoening van hun vordering. Ook kunnen derden hun zaken niet opeisen bij de schuldenaar. De rechtbank kan (in uitzonderlijke situaties) overigens uitzonderingen toelaten op de afkoelingsperiode. Vanzelfsprekend worden de rechten van de schuldeiser of eigenaar verder niet aangetast: het betreft alleen een tijdelijke maatregel.

De afkoelingsperiode biedt de schuldenaar de gelegenheid om een akkoord tot stand te brengen, zonder dat dit wordt gefrustreerd door partijen die niet willen meewerken aan dit akkoord en (voor het akkoord uit) hun rechten willen veiligstellen.

De afkoelingsperiode duurt maximaal twee maanden, maar kan met nog eens twee maanden worden verlengd.

De afkoelingsperiode is een parallel van de afkoelingsperiode in faillissement zoals die is neergelegd in artikel 63a van de Faillissementswet.