Tag archief opschorten

Moratorium

De wetgever vindt het noodzakelijk dat een aangeboden akkoord ook daadwerkelijk de gelegenheid krijgt om te worden behandeld. Om die reden is er een moratorium ingesteld, zodat schuldeisers die niet willen meewerken aan het akkoord de procedure niet kunnen frustreren door het faillissement van de schuldenaar aan te vragen.

Artikel 3d van het wetsvoorstel bepaalt dat de behandeling van faillissementsaanvragen gedurende maximaal twee maanden wordt opgeschort als een buitengerechtelijk akkoord is ingediend. De schuldenaar moet hier wel expliciet om verzoeken. Het akkoord hoeft niet het definitieve akkoord te zijn, maar het moet wel voldoende zijn uitgewerkt. Wel kan de rechtbank het moratorium ongedaan maken als het aangeboden akkoord op voorhand al kansloos is of als daar andere redenen voor zijn, bijvoorbeeld omdat er aanwijzingen zijn dat de schuldenaar bezig is met onregelmatige handelingen.

Wordt het akkoord afgewezen, dan wordt de behandeling van de faillissementsaanvrage hervat.

Samenhangend met het moratorium is de bepaling van artikel 372 lid 3 van het wetsontwerp, dat bepaald dat het aanbieden van een akkoord geen grond kan zijn voor wijziging van lopende overeenkomsten.