Wat zijn de verschillen tussen een buitengerechtelijk schuldenakkoord en een gerechtelijk schuldenakkoord?

Wat zijn de verschillen tussen een buitengerechtelijk schuldenakkoord en een gerechtelijk schuldenakkoord?

Buitengerechtelijk akkoord

Bij een buitengerechtelijk akkoord vindt er geen rechterlijke toetsing plaats. Het is vormvrij en wordt niet gepubliceerd. Het voordeel hiervan is dat het sneller gaat, zodat schuldeisers sneller hun geld ontvangen en de schuldenaar eerder weet waar hij aan toe is. De schuldenaar kan dan weer verder met een schone lei.

Gerechtelijk akkoord

Bij een gerechtelijk schuldenakkoord is er sprake van een faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP). Als het akkoord door de schuldeisers (met meerderheid) is aangenomen, dan dient de rechter (rechtbank of in hoger beroep gerechtshof) het akkoord nog te homologeren (bekrachtigen). Dat is de rechterlijke toets en om die reden heet het akkoord een gerechtelijk akkoord.

Het voordeel van een gerechtelijk akkoord is dat niet alle schuldeisers hoeven in te stemmen met het akkoord. Als het vereiste quotum en quorum is gehaald geldt het akkoord ook voor de schuldeisers die tegen hebben gestemd (of niet hebben gestemd).

Rate this post

Over de auteur

Raimond Dufour administrator