Waarom bied je als schuldenaar een buitengerechtelijk akkoord aan?

Waarom bied je als schuldenaar een buitengerechtelijk akkoord aan?

Als een natuurlijk persoon of een onderneming dreigt failliet te gaan en de betreffende persoon of onderneming haar schulden wil herstructureren, dan kan zij een akkoord aanbieden. Op deze manier kan worden voorkomen dat een faillissement, surseance dan wel schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken met al haar negatieve effecten.

Rate this post

Over de auteur

Raimond Dufour administrator