Wat is een schuldenakkoord?

Wat is een schuldenakkoord?

Een schuldenakkoord (of buitengerechtelijk akkoord) is een overeenkomst tussen schuldeiser(s) en schuldenaar waarmee een problematische schuldensituatie wordt beëindigd.

Een schuldenaar die in een problematische schuldensituatie zit, biedt doorgaans een akkoord aan, waarna het aan de schuldeiser(s) is om het aanbod te aanvaarden of te verwerpen. Met de totstandkoming van een akkoord biedt de schuldenaar aan om, onder voorwaarden, een bedrag te voldoen waarmee incasso, een gerechtelijke procedure/tenuitvoerlegging van een vonnis of executie van zekerheden wordt afgezien. In de meeste gevallen wordt ook overeengekomen dat, als de schuldenaar het akkoord volledig is nagekomen, finale kwijting wordt verleend door de schuldeisers.

Voor schuldeisers kan het voordelig zijn om een schuldenakkoord te aanvaarden, omdat daarmee (vaak hoge) proceskosten worden vermeden, snel betaling volgt en doorgaans meer wordt aangeboden dan te verwachten valt bij een vervolgtraject zonder akkoord.

Het schuldenakkoord is in de meeste gevallen een verzameling van overeenkomsten tussen de schuldenaar enerzijds en de individuele schuldeisers anderzijds.

Rate this post

Over de auteur

Raimond Dufour administrator