Het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Het Wetsvoorstel Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (WCO II) kan worden beschreven in de volgende onderwerpen:

 1. Algemeen
 2. Voortraject
  • Minnelijk traject
  • Omstandigheden
 3. Het akkoord
  • Inhoudelijke eisen en bepalingen
  • Wie biedt het akkoord aan?
  • Moratorium
  • Afkoelingsperiode
  • debt-for-equity swap
  • indeling in klassen
  • Aantasting van rechten
  • Rechten en medezeggenschap werknemers
 4. De stemming
  • Quorum en quotum
  • Verslag
 5.  De homologatie
  • Deponering van het verslag van stemming
  • Zitting
  • Bezwaren tegen homologatie
  •  Vier weigeringsgronden
 6.  Na de homologatie
  • Aanpassing van de Actio Pauliana
  • Geen hoger beroep mogelijk
  • Executoriale titel

 

 • Welke voorwaarden worden gesteld aan het akkoord?

  De Memorie van Toelichting stelt dat het akkoord moet voldoen aan de volgende voorwaarden: De totstandkoming van het akkoord is noodzakelijk en toereikend om een dreigend faillissement van de onderneming af te wenden; Er is in ieder geval één klasse van betrokken schuldeisers of aandeelhouders die het akkoord in ruime meerderheid steunt; het akkoord is redelijk, in de ...
 • Afkoelingsperiode

  Artikel 375 lid 2 in het wetsvoorstel geeft de mogelijkheid om aan de rechter een afkoelingsperiode te verzoeken. Voorwaarde is (uiteraard) dat aan de schuldeisers een akkoord is aangeboden. Tijdens deze afkoelingsperiode kunnen schuldeisers niet overgaan tot het opeisen van zaken of rechten om daar verhaal op te nemen voor de voldoening van hun vordering. Ook ...
 • Moratorium

  De wetgever vindt het noodzakelijk dat een aangeboden akkoord ook daadwerkelijk de gelegenheid krijgt om te worden behandeld. Om die reden is er een moratorium ingesteld, zodat schuldeisers die niet willen meewerken aan het akkoord de procedure niet kunnen frustreren door het faillissement van de schuldenaar aan te vragen. Artikel 3d van het wetsvoorstel bepaalt dat ...
 • Wat houdt de WHOA in grote lijnen in?

  De WHOA (voluit: Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement) maakt het mogelijk dat een onderneming een akkoord aanbiedt aan haar schuldeisers, dat na stemming verbindend wordt verklaard door de rechter. De wetgever beoogt hier ondernemingen die wel rendabele activiteiten hebben, maar vanwege een in het verleden opgebouwde schuldenlast toch op een faillissement afkoersen. De ...
 • Inhoudelijke bepalingen van een akkoord

  De schuldenaar is vrij om te bepalen wat hij zijn schuldeisers en aandeelhouders aanbiedt en hoe het akkoord wordt ingericht. Maar om het akkoord tot een dwangakkoord te laten komen zijn er wel wettelijke vereisten die in acht moeten worden genomen. Het is belangrijk dat het akkoord een zo volledig mogelijk beeld schept van de ...
 • Achtergrond van de WHOA

  Omdat de schuldeisers van een onderneming in de regel niet verplicht zijn om een buitengerechtelijk aanbod voor een schuldenakkoord te accpeteren, kan dit tot gevolg hebben dat een enkele schuldeiser het akkoord frustreert. Dit geldt met name wanneer onderdeel van de regeling is dat alle schuldeisers gelijk behandeld worden. In de praktijk zijn er dan ...
 • Waarom zou een schuldeiser instemmen met een schuldenakkoord?

  Er zijn verschillende redenen waarom een schuldeiser instemt met een aangeboden schuldenakkoord.   1. De uitkering is hoger Voorwaarde voor een gerechtelijk akkoord (maar ook voor een akkoord in het kader van de WHOA) is dat de baten van de boedel de som van het akkoord niet mogen overtreffen. Om die reden moet er altijd extern geld bijgelegd ...